Vad är Bioresonans?

Bioresonans är en form av frekvensmedicin där man läser av och behandlar med hjälp av elektromagnetiska vågor.

Elektromagnetiska vågor har länge utnyttjats inom sjukvård och vetenskap, bl.a för att avläsa EEG (hjärnaktivitet) och EKG (hjärtaktivitet).

Bicom bioresonansterapi är en tekniskt avancerad diagnos- och behandlingsmetod som ger mycket goda resultat, framförallt när det gäller allergibesvär. Över 80% blir helt fria från sina allergier.

Bicom bioresonansterapi började utvecklas på 1970-talet i Tyskland, men tekniken att behandla med frekvenser började man använda redan på 1930-talet i USA.

Metoden är väl beprövad och har använts med framgång i snart 30 år och i över 90 länder, på kliniker och sjukhus. Behandlingen är helt smärtfri och utan obehag.

I Sverige är vi över 60 st terapeuter som hjälper människor i alla åldrar till ett rikare liv.

Första undersökningen

Vid första undersökningen fastställs patientens referensvärde.

Vi exponerar därefter patienten för ett ämnes frekvensmönster (ex. pollen, mjölk, katthår). Ämnet, som finns i ett slutet provrör, placeras i en bägare där Bicom kan läsa in frekvensmönstret. Om värdet är samma som referensvärdet, betyder det att patienten inte har någon reaktion mot ämnet. Men om värdet däremot är annorlunda än referensvärdet, finns det en överkänslighet.

OBS! Mätningen framkallar ingen allergireaktion, eftersom man endast avläser ämnets frekvens!

Behandlingen startar

Vid behandlingen använder Bicom de ämnen patienten har en reaktion mot (t.ex mjölk), och skapar terapeutiska frekvensmönster som patienten exponeras för. Processen upprepas i varje efterföljande behandling tills patienten accepterar ämnet. När detta sker kommer patienten inte längre ha någon allergisk reaktion för ämnet i fråga.

Hur många behandlingar behövs?

Antalet behandlingar som behövs beror på olika faktorer, såsom den allmänna hälsan, miljö i tarm/mage, matvanor, stressnivå och immunförsvar.

Snittet är cirka 10 behandlingar för att eliminera en allergisk reaktion. En behandling tar ca 45 minuter.

sa-fungerar-det